เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นประกาศเจตรมณ์ต่อต้านการทุจริต613 มิ.ย. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น ร่วมจัดกิจกรรมศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ อบต.น้ำจั้น (หลังเก่า)146 มิ.ย. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น...ขอเชิญร่วมลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปี 2562 1431 พ.ค. 62
โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี 25621523 พ.ค. 62
กิจกรรม "รณรงค์ทำความสะอาดถนนสายหลักสายรองเสริมสร้างความสะอาดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น" 3123 พ.ค. 62
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ปี 62327 พ.ค. 62
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 62277 พ.ค. 62
งานมหาสงกรานต์ใส่ใจผู้สูงวัย ชุมชนยิ้มใส หัวใจเดียวกันชาวน้ำจั้น2222 เม.ย. 62
งานสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ครบรอบ 8ปี184 เม.ย. 62
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น1114 มี.ค. 62
ประชาคมแผนพัฒนา ๔ ปี สร้างสภาพชุมชนเพื่อชีวิตที่กว่า เสริมแนวคิดสุขภาวะ แหล่งรวมอารยะวัฒนธรรม ศูนย์นำเศรษฐกิจพอเพียง257 มี.ค. 62
กิจกรรมทำความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง ณ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นหลังใหม่ ในวันศุกร์ ที่ 18 ม.ค. 25621421 ม.ค. 62
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น ประจำปีพุทธศักราช 25621614 ม.ค. 62
กิจกรรม โครงการจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ "1314 ม.ค. 62
จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ 60 วันแยกก่อนทิ้ง แก้ปัญหาขยะล้นเมือง2010 ม.ค. 62
กิจกรรมทำความสะอาดถนนสายหลัก สายรองหน้า อบต.หลังใหม่ - บ้านหนองตีนเผือก หมู่ที่ 6 ในวันศุกร์ ที่ 14 ธ.ค. 25611214 ธ.ค. 61
แบบประเมินตนเองเพื่อสอบทานข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต193 ธ.ค. 61
กิจกรรมทำความสะอาด ถนนบ้านน้ำจั้น หมู่ที่1 - บ้านเหล่าคาม หมู่ที่ 4 ในวันศุกร์ ที่ 30 พ.ย. 25611430 พ.ย. 61
กิจกรรม โครงการน้ำจั้นร่วมใจจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุส่งเสริมสุขภาพใจก้าวไปในอาเซียน1522 พ.ย. 61
กิจกรรมประเพณีแข่งขันเรือตำบลน้ำจ้ั้น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ ลำน้ำฮี้ บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 3 และ 121529 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB