เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คู่มือประชาชนหรือมาตรฐานการให้บริการ16
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจให้บริการ27
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ16
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ17
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน18
การควบคุมภายในกองช่าง211
การควบคุมภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม28
การควบคุมภายในกองสวัสดิการและสังคม28
การควบคุมภายในกองคลัง28
การควบคุมภายในสำนักปลัด29
การควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น39

ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB