นายถาวร จันทราศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
093-412-3822

ออนไลน์ 58 คน

เยี่ยมชม 58,037 คน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
31 มี.ค. 64การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ

นายบำเพ็ญ กมลเวคิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
082-688-9981
เปลี่ยนภาษา