นายถาวร จันทราศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
093-412-3822

ออนไลน์ 73 คน

เยี่ยมชม 22,764 คน

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น

  • ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150
  • โทรศัพท์ 042-490696 โทรสาร 042-490696
    อีเมล์ 6380406@dla.go.th

แผนที่หน่วยงาน


นายบำเพ็ญ กมลเวคิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
082-688-9981
เปลี่ยนภาษา