เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ,อบต.น้ำจั้น ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น

ตำบลน้ำจั้น
อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
38150

โทรศัพท์ 042-490696
โทรสาร 042-490696
อีเมล์ 6380406@dla.go.thติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น

ทางไลน์ Scan QR Code ด้านซ้ายมือ
0.01s. 0.50MB