เมนูหลัก

กิจการสภา - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563535 ก.พ. 63
วาระการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 25623020 พ.ย. 62
วาระการประชุมวิสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 25621220 พ.ย. 62
วาระการประชุมสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 25621220 พ.ย. 62
วาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 25621120 พ.ย. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นจัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3/2562 ระหว่างวันที่ 10-24 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น9214 ส.ค. 62
รายงานการประชุมสภา ปี 25626713 มิ.ย. 62
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 25627923 พ.ค. 62
ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB