นายถาวร จันทราศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
093-412-3822

ออนไลน์ 75 คน

เยี่ยมชม 22,777 คน

การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
29 ต.ค. 62พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540 แชร์  
13 มิ.ย. 62องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอรรัปชั่น แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ

นายบำเพ็ญ กมลเวคิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
082-688-9981
เปลี่ยนภาษา