นายถาวร จันทราศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
093-412-3822

ออนไลน์ 76 คน

เยี่ยมชม 16,359 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
31 ม.ค. 04องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างข่าวประชาสัมพันธ์ทำความสะอาดถนนอบต.ถึงบ้านหนองหัวช้าง ม.ค.61
22 พ.ย. 03องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างข่าวประชาสัมพันธ์ทำความสะอาดถนนอบต.ถึงบ้านหนองหัวช้าง 22.11.60
24 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง#ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน "มาแล่นนำกัน มหัศจรรย์ดอนหญ้านาง ครั้งที่2" โดยสามารถสมัครหรือแจ้งความประสงค์ได้แต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดการสมัครตามเอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้จ้า........
22 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาล้อม ไปห้วยโป่ง หมู่ที่8 กว้าง 5 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 20,000 ตร.ม. ด้
22 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล.เส้นทางจุดที่ 2 หมู่ที่ 3
22 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล. เส้นทางจุดที่ 1 หมู่ที่ 3
22 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านหนองแวง ม. 2 เส้นทางหลังโรงเรียน
22 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวงหมู่ที่ 2
19 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
18 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2563
17 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝกประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย
17 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝกประกาศ ให้เจ้าของป้ายต้องเสียภาษีป้าย ปี 2564
17 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝกประกาศ ประชาสัมพันธ์ภาษี
17 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝกประกาศ การเสียภาษี อบต.ป่าแฝก
17 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝกประกาศ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564
17 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ
16 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภูประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564
11 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาส 2 ระหว่างเดือน มกราคม 2564-มีนาคม 2564
11 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นรายงานรายรับ รายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
11 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นรายงานรายรับ รายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/13 | แสดง 20 จาก 260 รายการ

นายบำเพ็ญ กมลเวคิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
082-688-9981
เปลี่ยนภาษา