นายถาวร จันทราศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
093-412-3822

ออนไลน์ 64 คน

เยี่ยมชม 58,090 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
31 ม.ค. 04องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างข่าวประชาสัมพันธ์ทำความสะอาดถนนอบต.ถึงบ้านหนองหัวช้าง ม.ค.61
22 พ.ย. 03องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างข่าวประชาสัมพันธ์ทำความสะอาดถนนอบต.ถึงบ้านหนองหัวช้าง 22.11.60
7 พ.ค. 64เทศบาลเมืองบึงกาฬกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564
7 พ.ค. 64เทศบาลเมืองบึงกาฬเทศบาลเมืองบึงกาฬ พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาญตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น(Zero Tolerance)
7 พ.ค. 64เทศบาลเมืองบึงกาฬแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564
6 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภูกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันทุจริต “คนศรีชมภูจะไม่ทนกับการคอรัปชั่น”
6 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภูO33 การเปิดโอกาสให้เกิดมีการมีส่วนร่วม
6 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภูO38 การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
6 พ.ค. 64เทศบาลเมืองบึงกาฬหลักเกณฑ์การบริหารและพัมนาทรัพยากรบุคคล
5 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19)
5 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น (ฉบับที่ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
3 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ในรอบเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2564
30 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางรอบสระน้ำสาธารณะสุข (ฝายรอบหมู่บ้าน) หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นแจ้งกำชับการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระรอกใหม่
30 เม.ย. 64เทศบาลเมืองบึงกาฬประกาศ รับรองเลือกตั้ง
30 เม.ย. 64เทศบาลเมืองบึงกาฬระบบรวมคะแนนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบึงกาฬ เขต๓
30 เม.ย. 64เทศบาลเมืองบึงกาฬระบบรวมคะแนนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบึงกาฬ เขต๒
30 เม.ย. 64เทศบาลเมืองบึงกาฬระบบรวมคะแนนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบึงกาฬ เขต๑
30 เม.ย. 64เทศบาลเมืองบึงกาฬระบบรวมคะแนนนายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬ
29 เม.ย. 64เทศบาลเมืองบึงกาฬ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/15 | แสดง 20 จาก 300 รายการ

นายบำเพ็ญ กมลเวคิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
082-688-9981
เปลี่ยนภาษา