เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำจั้น (อบต. หลังเก่า)

แชร์

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและประชาชนในเขตตำบลน้ำจั้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำจั้น (อบต. หลังเก่า)


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB