เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

วันที่ 22 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

แชร์

วันที่ 22 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณประโยชน์" โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหัวหน้าส่วน ข้าราชการ ครู พนักงาน นักเรียน ประชาชน จิตอาสาตำบลน้ำจั้น  ณ บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ (หนองแปน) บ้านดงกระพุง หมู่ที่ 5 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB