เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

วันที่ 12-13 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตนเองระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2563

แชร์

วันที่ 12-13 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-2019) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2563


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB