เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

วันที่ 9 กุมพาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น (กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำจั้น) จัดทำโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ แกนนำกลุ่มอาชีพและสตรีประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น (หลังเก่า)

แชร์

วันที่ 9 กุมพาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น (กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำจั้น) จัดทำโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ แกนนำกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น (หลังเก่า)


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB