เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

วันที่ 28 กุมพาพันธ์-1 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น (กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำจั้น) ศูนย์บริการคนพิการคนทั่วไปตำบลน้ำจั้น ร่วมกับศูนย์บริการคนพิการจังหวัดบึงกาฬ จัดทำโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำไม้กวาดจากขวดพลาสติกเหลือใช้"

แชร์

วันที่ 28 กุมพาพันธ์-1 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น (กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำจั้น) ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลน้ำจั้น ร่วมกับศูนย์บริการคนพิการจังหวัดบึงกาฬ จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำไม้กวาดจากขวดพลาสติกเหลือใช้" ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น (หลังเก่า)


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB