เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

วันที่ 11-13 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น (กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำจั้น) จัดทำโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนาทักษะความรู้ในการบำบัด ฟื้นฟูคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563

แชร์

วันที่ 11-13 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น (กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำจั้น) จัดทำโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนาทักษะความรู้ในการบำบัด ฟื้นฟูคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ องค์การบริหารตำบลน้ำจั้นหลังเก่า


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB