เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

วันที่ 20 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น ดำเนินโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

แชร์

วันที่ 20 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น ดำเนินโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โดยดำเนินการในรถประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แจกแผ่นพับให้ความรู้ให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำจั้น


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB