เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

วันที่ี 10 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง และปรับภูมิทัศน์ เสริมสร้างความสะอาดในเขตองค์การบริส่วนตำบลน้ำจั้น

แชร์

วันที่ 10 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง และปรับภูมิทัศน์ เสริมสร้างความสะอาดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เพื่อสร้างจิตสำนึก และรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึง การรักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมกันรักษาความสะอาด และงดทิ้งขยะ ในสถานที่สาธารณะ

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร

ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB