เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นร่วมกับที่ว่าการอำเภอเซการ่วมจัด "กิจกรรมศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่" ณ อบต.น้ำจั้น (หลังเก่า)

แชร์

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสุทิศา คงเถลิงศิริวัฒนา นายอำเภอเซกา เป็นประธานกล่าวเปิด "โครงการกิจกรรมศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่" ณ อบต.น้ำจั้น(หลังเก่า) โดยมีการจัดกิจกรรมและให้บริการจากส่วนราชการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลน้ำจั้น


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB