เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นจัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนสายหลักสายรอง ปรับภูมิทัศน์ เสริมสร้างความสะอาด ณ บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 12

แชร์

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นจัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนหลายหลักสายรอง ปรับภูมิทัศน์ โดยการซ่อมแซมถนนในหมู่บ้านและสะพานเพื่อใช้ในการเดินทางสัญจรไปมาของประชาชนในเขตพื้นที่ต่อไป


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB