เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการรณรงค์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2562

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นจัดทำโครงการรณรงค์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯประจำปี2562 และออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ในระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2562 ณ หมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.น้ำจั้น โดยขอความร่วมมือให้ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของจับสัตว์ไว้ในกรงหรือเขตพื้นที่ เพื่อรอรับการฉีดวัคซีนในวันและเวลาดังกล่าวตามข้างต้น


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB