เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นจัดกิจกรรมโครงการฝึกทักษะการประกอบอาชีพตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง (การทำถุงหอมสมุนไพร)

แชร์

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำจั้นและองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น(กองสวัสดิการสังคม)ร่วมกับศูนย์บริการคนพิการจังหวัดบึงกาฬจัดกิจกรรมโครงการฝึกทักษะการประกอบอาชีพตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง(การทำถุงหอมสมุนไพร)โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 50 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น (หลังเก่า)


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB