เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำเตาชีวมวลประหยัดพลังงานให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2562

แชร์
  • องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำเตาชีวมวลประหยัดพลังงานให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น (หลังเก่า) โดยมีเป้าหมายเป็นคนพิการและผู้ดูแลคนพิการจำนวน 50 คน

ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB