เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการวางแผนการใช้จ่ายเงินและการออมของครอบครัว

แชร์
  • วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น(ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลน้ำจั้น) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ จัดโครงการวางแผนการใช้จ่ายเงินและการออมของครอบครัว โดยเป้าหมายเป็นกลุ่มสตรีตำบลน้ำจั้น 78 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น(หลังเก่า)

ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB