เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.น้ำจั้น

แชร์

วันที่ 9-10 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป้าหมายจำนวน 60 คน ได้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สอบต. ณ ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB