เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดถนนสายหลักสายรองและปรับปรุงภูมิทัศน์เสริมสร้างความสะอาดในเขต อบต.น้ำจั้น

แชร์

วันที่ 12 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง อบต.น้ำจั้น ร่วมกันรณรงค์ทำความสะอาดเก็บขยะตามถนนสายหลักสายรอง ณ ถนนสายบ้านดงกระพุง หมู่ที่ 5 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB