เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น727 ต.ค. 63
วันที่ 26 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล "ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563626 ต.ค. 63
วันที่ 19 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น มอบเงินฌาปนกิจศพโครงการธนาคารขยะ จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 12,100 บาท426 ต.ค. 63
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดถนนสายหลัก-สายรอง และปรับภูมิทัศน์ เสริมสร้างความสะอาดในเขตบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น523 ต.ค. 63
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดถนนสายหลัก -สายรอง และปรับภูมิทัศน์ เสริมสร้างความสะอาดในเขตบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จุดเริ่มต้นถนนหน้าโรงเรียนบ้านดงกะพุง ถึง หน้า อบต.129 ต.ค. 63
โครงการประเพณีแข่งเรือตำบลน้ำจั้น (ครั้งที่ 18) ประจำปีงบประมาณ 2564 336 ต.ค. 63
วันที่ 22 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น ประชุมคณะกรรรมการกองทุนหลักประกันคุณภาพแห่งชาติระดับท้องถิ่นตำบลน้ำจั้น ครั้งที่5 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น5722 ก.ย. 63
ประชุมข้ารา่ชการ พนักงาน พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น5021 ก.ย. 63
วันที่ 16 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง และปรับภูมิทัศน์เสริมสร้างความสะอาดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น2616 ก.ย. 63
วันที่ 11 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดกิจกรรมมรณรงค์ทำความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง และปรับภูมิทัศน์เสริมสร้างความสะอาดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น1211 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์สื่อป้องกันโควิด 197211 ก.ย. 63
ประกาศ กรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 และประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อการเฝ้าระวัง กรมอนามัย พ.ศ. 25631112 ก.ย. 63
โครงการส่งเสริมทันตกรรมสุขภาพเด็กปฐมวัย ยิ้มสดใสห่างไกลฟันผุ ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำจั้น7926 ส.ค. 63
โครงการส่งเสริมทันตกรรมสุขภาพเด็กปฐมวัย ยิ้มสดใสห่างไกลฟันผุ ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกะพุง11425 ส.ค. 63
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น มอบเงินฌาปนกิจโครงการธนาคารขยะ จำนวน 2 รายๆ ละ 12,100 บาท7820 ส.ค. 63
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดถนนสายหลักสายรอง และปรับภูมิทัศน์ เสริมสร้างความสะอาดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น บริเวณถนนหน้า สพด. บ้านคำบอน ถึงถนนบ้านหนองคล้าหมู่ 76818 ส.ค. 63
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่องบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น5114 ส.ค. 63
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น6513 ส.ค. 63
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ข้าราชการหัวหน้าส่วนและสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 25636911 ส.ค. 63
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น งานจัดเก็บรายได้ออกพื้นที่ให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย หมู่ 3 และหมู่ 12 ณ ศาลาประชาคม ม. 12557 ส.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB