เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นประกาศเจตรมณ์ต่อต้านการทุจริต9513 มิ.ย. 62
แบบประเมินตนเองเพื่อสอบทานข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต683 ธ.ค. 61
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น ประจำปี พ.ศ. 25606330 พ.ค. 60
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส7524 ม.ค. 60
ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB