เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
สถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 25631218 มิ.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น2015 มิ.ย. 63
แบบประเมินตนเองเพื่อสอบทานข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต893 ธ.ค. 61
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น ประจำปี พ.ศ. 25608230 พ.ค. 60
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส9824 ม.ค. 60
ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB