นายถาวร จันทราศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
093-412-3822

ออนไลน์ 176 คน

เยี่ยมชม 22,800 คน

ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส
วันที่นำขึ้นเรื่อง
18 มิ.ย. 63สถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563 แชร์  
15 มิ.ย. 63ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น แชร์  
3 ธ.ค. 61แบบประเมินตนเองเพื่อสอบทานข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แชร์  
30 พ.ค. 60คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น ประจำปี พ.ศ. 2560 แชร์  
24 ม.ค. 60ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส แชร์  
ลำดับ 1-5 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 5 รายการ

นายบำเพ็ญ กมลเวคิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
082-688-9981
เปลี่ยนภาษา