เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายสมหมาย ก่ำน้ำจั้น

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น

 • นายชุมพล วินนะโรจน์

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น

 • นายบำเพ็ญ กมลเวคิน

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นสมาชิกสภา

 • นางลำไพ ประดับศรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายประเสริฐ มีลาดคำ

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายวันชัย รัตนมาลี

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นางสมรส วงศรียา

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายสมหวัง คำผิว

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายสีสมหวัง สาริบุตร

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายอินแปลง หงปิดษา

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายประมวล พิมทา

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายเสรี วิถี

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายสมศักดิ์ จินดารักษ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายวิเชียร ไชยธงยศ

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายบรรจง บุ่งนาม

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายสุบิน แกละโว

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายสกุล บุญสูง

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายคำพอง สอนพัลละ

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายเลื่อม หารชนะวงษา

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายสุพรรณ อวดแสง

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นางบุผา ชนะสิงห์

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

0.02s. 0.50MB