นายถาวร จันทราศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
093-412-3822

ออนไลน์ 101 คน

เยี่ยมชม 22,813 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายสมหมาย ก่ำน้ำจั้น

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น

  085-457-4625

 • นายชุมพล วินนะโรจน์

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น

  092-846-2445

 • นายบำเพ็ญ กมลเวคิน

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น

  0826889981สมาชิกสภา

 • นางลำไพ ประดับศรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

  088-304-1504

 • นายประเสริฐ มีลาดคำ

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

  092-539-1961

 • นายวันชัย รัตนมาลี

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

  097-301-5188

 • นางสมรส วงศรียา

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

  087-214-5940

 • นายสมหวัง คำผิว

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

  093-074-9562

 • นายสีสมหวัง สาริบุตร

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

  089-031-9812

 • นายอินแปลง หงปิดษา

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

  062-107-9319

 • นายประมวล พิมทา

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

  087-853-0160

 • นายเสรี วิถี

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

  093-464-2012

 • นายสมศักดิ์ จินดารักษ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

  093-412-7741

 • นายวิเชียร ไชยธงยศ

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

  061-026-6325

 • นายบรรจง บุ่งนาม

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

  023-357-6738

 • นายสุบิน แกละโว

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

  080-105-8743

 • นายสกุล บุญสูง

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

  093-135-2860

 • นายคำพอง สอนพัลละ

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

  088-386-7969

 • นายเลื่อม หารชนะวงษา

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

  063-257-3430

 • นายสุพรรณ อวดแสง

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

  096-783-3284

 • นางบุผา ชนะสิงห์

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

  098-652-0358
นายบำเพ็ญ กมลเวคิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
082-688-9981
เปลี่ยนภาษา