นายถาวร จันทราศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
093-412-3822

ออนไลน์ 123 คน

เยี่ยมชม 42,081 คน

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายถาวร จันทราศรี

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น

  093-412-3822

   

 • นางวิไล ชาจันดา

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น

  087-063-7517

   

 • นายสบายดี ใขไพวัน

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น

  087-801-4635

   

 • นางสาวอุลัยรักษ์ จันทราศรี

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น

  086-087-3954

   


นายบำเพ็ญ กมลเวคิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
082-688-9981
เปลี่ยนภาษา