เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายถาวร จันทราศรี

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น

 • นางวิไล ชาจันดา

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น

 • นายสบายดี ใขไพวัน

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น

 • นางสาวอุลัยรักษ์ จันทราศรี

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น0.01s. 0.50MB