เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายถาวร จันทราศรี

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น

  093-412-3822

 • นางวิไล ชาจันดา

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น

  087-063-7517

 • นายสบายดี ใขไพวัน

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น

  087-801-4635

 • นางสาวอุลัยรักษ์ จันทราศรี

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น

  086-087-39540.01s. 0.50MB