เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 20 พ.ย. 61 หมวดหมู่ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น

เอกสารทั้งหมด 14 ชุด

ปก.docx138.76 KB
สารบัญ.docx14.80 KB
1 ข้อมูลอบต.xlsx10.72 KB
2 ส่วนที่ 1 คำแถลง.xlsx10.00 KB
3 รายละเอียดแถลง.xlsx14.84 KB
4 แถลงรายละเอียดประมาณการรายรับ.xlsx12.26 KB
5 แถลงรายละเอียดประมาณการรายจ่าย.xlsx10.89 KB
6 บันทึกหลักการและเหตุุผลตามด้าน.xlsx11.93 KB
7 รายละเอียดตามแผนงาน.xlsx18.65 KB
8 รายละเอียดตามแผนและด้าน.xlsx14.17 KB
9 รายงานประมาณการรายรับ.xlsx20.17 KB
10 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ.xlsx15.94 KB
11 รายรานประมาณการรายจ่าย.xlsx113.95 KB
12 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประม.docx269.52 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

0.02s. 0.50MB