นายถาวร จันทราศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
093-412-3822

ออนไลน์ 101 คน

เยี่ยมชม 22,811 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
18 มิ.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ แชร์  
12 มิ.ย. 63ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น แชร์  
12 มิ.ย. 63ประกาศการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม แชร์  
12 มิ.ย. 63ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี 2563 แชร์  
12 มิ.ย. 63ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แชร์  
12 มิ.ย. 63รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 แชร์  
10 มิ.ย. 62รายงานผลการบริหารและพัฒนาททรัพยากรบุคคลประจำปี แชร์  
7 มิ.ย. 62แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2561 - 2563) แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ

นายบำเพ็ญ กมลเวคิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
082-688-9981
เปลี่ยนภาษา