เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 25632060
ข้อบัญญัติ การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง การขุดดิน และถมดิน พ.ศ. 2562114
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง กิจการประปาของ องค์กา่รบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น พ.ศ. 2562117
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2563118
ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 256214102
ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2561176

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB