นายถาวร จันทราศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
093-412-3822

ออนไลน์ 77 คน

เยี่ยมชม 22,807 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่นำขึ้นเรื่อง
24 มิ.ย. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ แชร์  
6 มิ.ย. 62แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561 - 2564) แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ

นายบำเพ็ญ กมลเวคิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
082-688-9981
เปลี่ยนภาษา