นายถาวร จันทราศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
093-412-3822

ออนไลน์ 79 คน

เยี่ยมชม 15,879 คน

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
26 มิ.ย. 63แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ แชร์  
22 มิ.ย. 63ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้ัอจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แชร์  
10 มิ.ย. 62แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (มาตรา 11) แชร์  
ลำดับ 1-3 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 3 รายการ

นายบำเพ็ญ กมลเวคิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
082-688-9981
เปลี่ยนภาษา