นายถาวร จันทราศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
093-412-3822

ออนไลน์ 57 คน

เยี่ยมชม 58,081 คน

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
26 มี.ค. 64แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
26 มิ.ย. 63แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ แชร์  
22 มิ.ย. 63ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้ัอจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แชร์  
10 มิ.ย. 62แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (มาตรา 11) แชร์  
ลำดับ 1-4 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 4 รายการ

นายบำเพ็ญ กมลเวคิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
082-688-9981
เปลี่ยนภาษา