นายถาวร จันทราศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
093-412-3822

ออนไลน์ 76 คน

เยี่ยมชม 22,785 คน

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
6 พ.ย. 61การควบคุมภายในกองช่าง แชร์  
6 พ.ย. 61การควบคุมภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แชร์  
6 พ.ย. 61การควบคุมภายในกองสวัสดิการและสังคม แชร์  
6 พ.ย. 61การควบคุมภายในกองคลัง แชร์  
6 พ.ย. 61การควบคุมภายในสำนักปลัด แชร์  
6 พ.ย. 61การควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ

นายบำเพ็ญ กมลเวคิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
082-688-9981
เปลี่ยนภาษา