นายถาวร จันทราศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
093-412-3822

ออนไลน์ 79 คน

เยี่ยมชม 58,058 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
17 ส.ค. 63ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ น้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3 โครงการขุดลอกหนองแก่นมะม่วง ตอนบน บ้านหนองตีนเผือก หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
17 ส.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ น้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยน้ำจั้น ตอนกลาง บ้านเหล่าคาม หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e แชร์  
17 ส.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ น้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยน้ำจั้น ตอนกลาง หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
17 ส.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ น้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓ โครงการขุดลอกหนองปลาโด หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
17 ส.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ น้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓ โครงการขุดลอกหนองนาแซง หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
23 ก.ค. 63ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ด้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2563 แชร์  
1 ก.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ในรอบเดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
29 มิ.ย. 63ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2563 แชร์  
8 เม.ย. 63ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านหนองคล้า - สายปัญญา หมู่ที่ ๗ ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
8 เม.ย. 63ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านคำบอน ห้วยตราด หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
1 เม.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แชร์  
27 มี.ค. 63ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา่หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563 แชร์  
6 มี.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แชร์  
28 ต.ค. 62ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้ัอจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2562 แชร์  
27 ก.ย. 62ประกาศผลผู้จัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 แชร์  
28 มิ.ย. 62ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 แชร์  
10 มิ.ย. 62ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ แชร์  
29 มี.ค. 62ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 แชร์  
30 ธ.ค. 61ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 แชร์  
14 ก.ย. 61ประกาศ ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง /รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน โดยวิธี e - Bidding แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 21 รายการ

นายบำเพ็ญ กมลเวคิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
082-688-9981
เปลี่ยนภาษา