เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ในรอบเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2563201 พ.ค. 63
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านหนองคล้า - สายปัญญา หมู่ที่ ๗ ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)308 เม.ย. 63
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านคำบอน ห้วยตราด หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)158 เม.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓391 เม.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓246 มี.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ 25634410 ม.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปี 2562 อบต.น้ำจั้น4229 ต.ค. 62
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ13610 มิ.ย. 62
ประกาศ ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง /รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน โดยวิธี e - Bidding33414 ก.ย. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง11314 ก.ย. 61
ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB