นายถาวร จันทราศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
093-412-3822

ออนไลน์ 84 คน

เยี่ยมชม 58,078 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
3 พ.ค. 64สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ในรอบเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
31 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปี 2564 แชร์  
31 มี.ค. 64สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ในรอบเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
1 มี.ค. 64สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
11 ก.พ. 64สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาส 2 ระหว่างเดือน มกราคม 2564-มีนาคม 2564 แชร์  
29 ม.ค. 64สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ในรอบเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
4 ม.ค. 64สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ในรอบเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
2 ธ.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ในรอบเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
2 พ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ในรอบเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
1 ต.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ในรอบเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
9 ก.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ในรอบเดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
4 ส.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ในรอบเดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
1 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ในรอบเดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
1 พ.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ในรอบเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
10 ม.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
29 ต.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปี 2562 อบต.น้ำจั้น แชร์  
ลำดับ 1-16 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 16 รายการ

นายบำเพ็ญ กมลเวคิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
082-688-9981
เปลี่ยนภาษา