เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-รายงาน/สรุปผลงบประมาณ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน

วันที่ 10 มิ.ย. 62 หมวดหมู่ รายงาน/สรุปผลงบประมาณ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

รายรับ-รายจ่าย-รายไตรมาส-1-2 ปี 2562.xlsx13.92 KB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-รายงาน/สรุปผลงบประมาณ

0.02s. 0.50MB