เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-งบแสดงสถานะการเงิน

รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 21 พ.ย. 62 หมวดหมู่ งบแสดงสถานะการเงิน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

รายงานแสดงรายรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2562.pdf4.59 MB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-งบแสดงสถานะการเงิน

0.01s. 0.50MB