เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศ รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562128
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง117
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562119
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี245
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน142

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB