เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศ รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 25621137
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง1208
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562193
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี293
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน182

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB