เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศ รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562167
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง136
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562138
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี248
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน144

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB