นายถาวร จันทราศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
093-412-3822

ออนไลน์ 250 คน

เยี่ยมชม 58,065 คน

งบแสดงสถานะการเงิน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 มี.ค. 64รายงานรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
18 ก.พ. 64รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2563 แชร์  
11 ก.พ. 64รายงานรายรับ รายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
11 ก.พ. 64รายงานรายรับ รายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
11 ก.พ. 64รายงานรายรับ รายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
11 ก.พ. 64รายงานรายรับ รายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
21 พ.ย. 62รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
30 ต.ค. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น " การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 " แชร์  
10 มิ.ย. 62แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 แชร์  
20 พ.ย. 61รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 แชร์  
20 พ.ย. 61รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
ลำดับ 1-11 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 11 รายการ

นายบำเพ็ญ กมลเวคิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
082-688-9981
เปลี่ยนภาษา