เมนูหลัก

บริการประชาชน-รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563

วันที่ 17 ก.ย. 63 หมวดหมู่ รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น

เอกสารทั้งหมด 10 ชุด

บทที่ 1.docx41.18 KB
บทที่ 2.docx66.01 KB
บทที่ 3.docx59.00 KB
บทที่ 4.docx93.26 KB
บทที่ 5.docx42.49 KB
บรรณานุกรม.docx34.05 KB
ปก.docx55.21 KB
ภาคผนวก.docx630.42 KB
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ.docx24.10 KB
ส่วนหน้า.docx42.77 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ

0.02s. 0.50MB