เมนูหลัก

บริการประชาชน-ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การควบคุมภายในสำนักปลัด

วันที่ 6 พ.ย. 61 หมวดหมู่ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น

เอกสารทั้งหมด 2 ชุด

แบบ ปย.1279.54 KB
แบบ ปย.2366.40 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

0.01s. 0.50MB