เมนูหลัก

บริการประชาชน-ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การควบคุมภายในกองช่าง

วันที่ 6 พ.ย. 61 หมวดหมู่ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น

เอกสารทั้งหมด 2 ชุด

แบบ ปย.1212.20 KB
แบบ ปย.2214.88 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

0.02s. 0.50MB