เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563109
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 25621032
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2562223
สถิติการให้บริการประจำปี 2563130
พรบ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535175
คู่มือประชาชนหรือมาตรฐานการให้บริการ1139
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจให้บริการ291
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ184
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ159
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน178
การควบคุมภายในกองช่าง269
การควบคุมภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม263
การควบคุมภายในกองสวัสดิการและสังคม267
การควบคุมภายในกองคลัง261
การควบคุมภายในสำนักปลัด262
การควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น361

ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB