เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

มีไฟฟ้าทั่วทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ทั่วถึงซึ่งทาง อบต. ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อขยาย เขตไฟฟ้าทุกปี ซึ่งปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน 95 %แหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำน้ำ , ลำห้วย 4 สาย
บึง , หนองและอื่น ๆ 36 แห่ง


แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝาย 22 แห่ง
บ่อน้ำตื้น 48 แห่ง
บ่อโยก 46 แห่ง
อื่น ๆประปาหมู่บ้าน 12 แห่ง0.02s. 0.50MB