นายถาวร จันทราศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
093-412-3822

ออนไลน์ 124 คน

เยี่ยมชม 42,077 คน

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564

2 เมษายน 2564 8 ครั้ง อธัญญา หารธงชัย แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุ (1).doc10.60 MB ดาวน์โหลด


นายบำเพ็ญ กมลเวคิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
082-688-9981
เปลี่ยนภาษา